Wikipagina

Werkvelden

Binnen de samenwerkingsverbanden wordt op allerlei vlakken met elkaar samengewerkt, dit varieert van het samen opstellen van bestekken tot bijvoorbeeld het gezamenlijk optuigen van een financieel rekenmodel. Om te weten wat er speelt, informatie uit te wisselen en van elkaar te kunnen leren is per thema een overzicht gegeven van actuele projecten.

Zie ook de gezamenlijke kennisagenda van Stichting RIONED, STOWA en KWR.

http://www.riool.net/thema-s/actueel-beleid

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.