Wikipagina

Programmateam waterbeleid

Het programmateam is het ambtelijk voorportaal van de stuurgroep waterbeleid. Het programmateam inventariseert bespreekpunten, bespreekt onderwerpen voor en zorgt voor de voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Het programmateam stuurt op de uitvoering van de onderwerpen, waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. Voor wat betreft de (afval)waterketen wordt in het programmateam geen inhoudelijke discussies gevoerd, dat gebeurt in de stuurgroep DRAB.

Egon Ariens van het ministerie van Infrastructuur en milieu is voorzitter. Andere leden: Diederik van der Molen (Ministerie I&M),  Peter Jasperse (IPO) Pierre de Vries (UvW), Judith van den Bos (a.i.) (VNG) en Arjen Frentz (VEWIN)

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.