Wikipagina

stuurgroep DRAB

Voor het onderdeel waterketen uit het bestuursakkoord is de stuurgroep Drinkwater-, Riolering- en Afvalwaterbeleid actief (DRAB). Deze stuurgroep opereert al sinds 2005. Zij hebben onder meer het Bestuursakkoord uit 2007 opgesteld en meegewerkt aan het nieuwe akkoord. In de stuurgroep DRAB komen in principe alle waterketenaspecten aan de orde.

De samenstelling van de stuurgroep:

Marjan van Giezen (IenM, voorzitter)
Arjen Frentz (Vewin)
Judith van den Bos (a.i.) (VNG)
Ruud van Esch (UvW)
Peter Jasperse (IPO)
Hugo Gastkemper (RIONED)
Meinte de Hoogh (IenM)
Peter Regoort (IenM)
Hans van der Eem (onafhankelijk secretaris).

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.