Wikipagina

Landelijke organisatie

Om invulling te geven aan het Bestuursakkoord Water zijn een aantal landelijke stuur- en werkgroepen opgericht. Het ambtelijk voorportaal wordt gevormd door het programmateam waterbeleid. Voor het onderdeel waterketen uit het akkoord is de stuurgroep Drinkwater-, Riolering- en Afvalwaterbeleid (DRAB) actief. Deze stuurgroep opereert al sinds 2005 en heeft onder meer het Bestuursakkoord uit 2007 opgesteld en meegewerkt aan het nieuwe akkoord.

Parallel aan deze structuur bestaat er een VNG/UvW spoor. Deze structuur is bij de afspraken tussen VNG en UvW uit april 2010 opgericht. De structuur bestaat uit een Bestuurlijke Overleg Afvalwaterketen, een kernteam en ondersteunende werkgroepen:

Organisatiestructuur Waterbeleid

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, stemt in het bestuurlijk koepeloverleg de aanpak en voortgang van het bestuursakkoord water af met de koepels. Het bestuurlijk koepeloverleg wordt voorbereid door het programmateam Waterbeleid, die wordt voorgezeten door de directeur-generaal water, Chris Kuijpers. Het programmateam stuurt op uitvoering van de onderwerpen waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt.

Ter ondersteuning van het kernteam afvalwaterketen zijn de volgende drie werkgroepen actief.

 

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.