Wikipagina

Aan de slag met het Bestuursakkoord Water

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn de vanzelfsprekende partijen om samen te werken in de waterketen. Verder spelen de volgende partijen ook een belangrijke rol in het samenwerkingspoces:

De Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben het initiatief genomen tot het oprichten van deze wiki als ondersteuning bij het invullen van de ambities in het Bestuursakkoord Water.

 

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.