Regio

Groningen & Noord-Drenthe

Contactpersonen:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

De waterketensamenwerking Groningen-Drenthe bestaat uit 31 partners: alle 23 gemeenten van de provincie Groningen de 4 noordelijke gemeenten in Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en het Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Eind 2014 is de samenwerking vastgelegd in een bestuurlijk akkoord om de waterketen in deze regio te optimaliseren met de drie K’s en D als doelstelling. Op het gebied van kostenbesparing wordt beoogd een bedrag van circa 18 miljoen minder meer kosten te realiseren in 2020.

De vorm van samenwerken is gevonden in een netwerkmodel en er wordt samengewerkt op twee schaalniveaus. Het eerste niveau is dat van 7 samenhangende clusters van gemeenten en het tweede niveau is de gehele regio

Clusters en clustercoördinatoren

De regio is verdeeld in 7 clusters. In elk cluster is een waterteam actief dat wordt geleid door een clustercoördinator. De clustercoördinatoren werken als trekker en aanjager van de waterteams. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de waterakkoorden en afvalwaterplannen. Hierin zijn projecten benoemd die onder andere gaan over doelmatiger investeren, verlengen van levensduur van de waterinfrastructuur, samen uitvoeren van taken als gemalen beheer.

 • Cluster DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum)
 • Cluster BMWE (Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond)
 • Cluster Westerkwartier (Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum)
 • Cluster GHT (Groningen, Haren en Ten Boer)
 • Cluster Groningen Centraal  (Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, de Pekala’s, Veendam en Slochteren)
 • Cluster Groningen Oost (Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde en Oldambt)
 • Cluster Kop van Drenthe (Noordenveld, Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze)

Regio

Op regionaal niveau worden de activiteiten opgepakt die gelden voor meerdere clusters en de gehele regio. Speerpunten voor 2015 en 2016 zijn:

 1. Samenwerken op gebied van gegevensbeheer en meten en monitoren
 2. Realisatie van een regionale waterkaart
 3. Risicogestuurd beheer van riolering
 4. Energiebesparing en grondstoffenterugwinning in de waterketen
 5. Gezamenlijk educatieprogramma
 6. Resultaten zichtbaar maken in de P&C cyclus van de partners
 7. Personele kwetsbaarheid van de partners verminderen
 8. Communicatie intern en extern door middel van Onswater.nl en eigen inhoudelijke website/app: www.waterketengroningenendrenthe.nl
 9. Regiegroep en waterregisseur

In de regiegroep nemen 11 managers deel die de clusters, de waterbedrijven en de waterschappen vertegenwoordigen. De opdracht van de regiegroep is het samenwerkingsakkoord uit te voeren. Zij hebben een waterregisseur aangesteld die zorg draagt voor de uitvoering hiervan. Deze functionaris is initieert regionale projecten, stuurt op de uitvoering hiervan en bewaakt de voortgang van zowel de clusterprogramma’s en het regioprogramma. Verder wordt de samenwerking door de waterregisseur uitgebouwd en hij doet dit in nauw overleg met de clustercoördinatoren.

Deze waterregisseur is de secretaris van de regiegroep bijeenkomsten en is voorzitter van het clustercoördinatorenoverleg.

Voor nadere informatie en contactgegevens van de clustercoördinatoren, de waterregisseur en de regiegroep staan de actuele gegevens op de website van de waterketensamenwerking: www.waterketengroningendrenthe.nl

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag van 2016 - 2017 van Groningen-Drente. 

Gerelateerde nieuwsberichten uit deze regio:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.