Regio

Winnet

Contactpersonen:

Laatst bijgewerkt: 16-01-2017

Het water innovatie netwerk, WINNET, is een regionaal samenwerkingsplatform rond afvalwaterbeheer. Het platform is opgebouwd uit 15 waterpartners: 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De ambitie van het samenwerkingsverband is te werken aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer in de afvalwaterketen, het geheel van riool en afvalwaterzuivering. Met als doel om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor goed beheer van riolering en zuivering, tegen aanvaardbare kosten. De  ambitie is om regionaal te werken aan:

  • één gezamenlijke toekomstvisie;
  • de (door)ontwikkeling en innovatie van de afvalwaterketen;
  • één gezamenlijk kader voor beleidskeuzes;
  • de ontwikkeling en –uitwisseling van kennis.

Dit doet WINNET door elkaar aan te vullen of (deels) te vervangen bij planvorming en beheertaken. Daarbij vermindert de kwetsbaarheid in de uitvoering van het werk en wordt de kennis en deskundigheid verbreed en geborgd. Op lokaal en regionaal niveau wordt gezocht naar mogelijkheden om slimmer te werken, zodat de kosten van het afvalwaterbeheer optimaal worden beheerst. De dagelijkse coordinatie van Winnet gebeurt vanuit een programmabureau dat is ondergebracht bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voor Winnet is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die in december 2012 door de partners is ondertekend. De Winnet - samenwerking is ingericht volgens het cafetariamodel. De kern van de samenwerking bestaat uit een gezamenlijk basispakket. Daarnaast is er ieder jaar een aantal Winnet - projecten en/of diensten waar de deelnemers op kunnen intekenen.

 

Gerelateerde nieuwsberichten uit deze regio:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.