Regio's

Regionale samenwerking


In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. Op enkele uitzonderingen na betreft het regionale samenwerkingsverbanden waar op basis van bestuurlijke afspraken wordt samengewerkt. De grenzen van de regionale samenwerkingsverbanden zijn bepaald door de grenzen van de zuiveringskringen en/of gemeentegrenzen.

Ter bevordering van de samenwerking binnen en tussen de regio's bevat deze wiki per regio informatie over de samenwerkende partijen, de juridische status van de samenwerkingsvorm, de geformuleerde ambitie en actuele projecten/speerpunten. Om snel te kunnen schakelen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van doorlinks naar lokale websites en/of social media.

Werkgroep Ondersteuning "Samenwerken aan Water'

De werkgroep ondersteuning richt zich op zaken als communicatie, het verspreiden van kennis over inhoud en proces van de samenwerking en het opbouwen van een relevant netwerk. Contactpersoon is Martijn Klootwijk (M.klootwijk@breda.nl)

Werkgroep


In de werkgroep ondersteuning nemen deel;

  • Martijn Klootwijk, gemeente Breda, voorzitter
  • Ruud van Esch, Unie van Waterschappen
  • Nico Admiraal, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Harold Soffner, gemeente Bernheze
  • Nick Schinkelshoek, onafhankelijk communicatieadviseur
  • Job Rook, Vewin (niet op foto)
  • Ellen Verhoef, waterschap Brabantse Delta
  • Miranda van Praet, gemeente Breda

Wilt u een bijdrage leveren aan het compleet maken van dit overzicht ? Stuur dit dan naar de redactie van deze website.

De regio's