Big Jump: spring mee voor de schone rivier

Bigjump

Op 9 juli springen tijdens de Big Jump in Aalst zoveel mogelijk mensen in het water van de Afgedamde Maas. Deze Big Jump wordt georganiseerd door waterbedrijf Dunea en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) in samenwerking met lokale organisaties om aandacht te vragen voor het belang van schone rivieren.

Op veel plekken in Nederland is het rivierwater niet schoon genoeg om in te kunnen zwemmen. Schoon oppervlaktewater is van groot belang voor de natuur en omdat we er drinkwater van maken. Daarom werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren in het project Schone Maaswaterketen. Op een rioolwaterzuivering van waterschap Rivierenland loopt nu een proef om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen

Meedoen met de BigJump? Kijk op de website voor meer informatie.

https://bigjumpnl.wordpress.com/
https://www.dunea.nl/nieuws-artikel/spring-mee-voor-de-schone-rivier-442805.html 

Schone Maaswaterketen

In het project ‘Schone Maaswaterketen’ werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Via gezuiverd afvalwater komen geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen in het stroomgebied van de Maas terecht. We onderzoeken een nieuwe zuiveringstechnologie om deze stoffen uit het stedelijke afvalwater te halen. Ook brengen we in beeld welke positieve gevolgen dat heeft voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie.

De deelnemende organisaties zijn: de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (met Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.