Voortgangsrapportage Visitatiecommissie Waterketen

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven liggen voorzichtig op koers
23 januari 2014 — 11:30

 K7A84092

Een groot deel van de samenwerkingsverbanden van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven laat goede voortgang zien in de uitvoering van afspraken over kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering uit 2011. Zorgen zijn er over de 20% achterblijvende regio’s. Dat concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

Peijs overhandigde de voortgangsrapportage van de commissie vandaag aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, tijdens een werkbezoek van de minister aan Waterkring De Baronie, een samenwerkingsverband van gemeenten en het waterschap op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering in de regio Breda. De onafhankelijke Visitatiecommissie Waterketen doet onderzoek naar de voortgang van de uitvoering van afspraken over regionale samenwerking in de (afval)waterketen, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Water 2011. Daarbij is de hoofdvraag of de afgesproken doelen voor kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit vanaf 2020 leiden tot een structurele besparing van 450 miljoen euro per jaar.

Minister Schultz bedankte de commissie en complimenteerde de waterorganisaties met hun inzet en het geven van het goede voorbeeld. Ze deelt de zorgen van de commissie over de achterblijvers. “Ik roep alle waterorganisaties op de handen ineen te slaan. Samenwerking biedt kansen, financieel maar ook inhoudelijk. Daar hebben alle partijen baat bij. Ik vraag iedereen er nog een schepje bovenop te doen. We moeten kosten besparen, juist om de kosten voor alle Nederlanders minder te laten stijgen.”

Onderdeel van de opdracht van de commissie is om achterblijvende regio’s te stimuleren, te adviseren en ‘best practices’ van koplopers te delen. Eind 2014 zal de commissie haar slotconclusies presenteren in een eindrapport. In deze voortgangsrapportage geeft de commissie een ‘tussenstand’ en wordt beoordeeld of de regio’s op schema liggen om de gemaakte afspraken tijdig te realiseren. 

Download hier de volledige rapportage