Visitatiebezoeken

Visitatiebezoeken

In de maanden februari en maart heeft de Visitatiecommissie Waterketen bezoeken afgelegd bij tien achterblijvende regio’s. Het belangrijkste doel van deze bezoeken was om met de regio in gesprek te gaan over de voortgang van de regio en te achterhalen wat de eventuele belemmerende factoren zijn in deze regionale samenwerkingsprocessen, en hoe deze mogelijk te verhelpen zijn. Verder hebben de regio’s ook een toelichting gegeven op de plannen die ze hebben, om verbeteringen te realiseren.

Tijdens deze bezoeken was de insteek van de commissie vooral om de regio’s verder te stimuleren, en daar waar mogelijk te adviseren, zodat de commissie in de eindrapportage een positiever beeld over de voortgang bij de nu (achterblijvende) regio’s kan uitdragen. De hoofdpunten uit deze visitatiebezoeken heeft de commissie in een persoonlijke brief aan de regio’s teruggekoppeld.

De commissie heeft de visitatiebezoeken ervaren als informatief, waarbij er sprake was van een open en constructieve dialoog tussen de commissie en de regio. Positief was ook dat er in alle regio’s al vervolgstappen waren gezet sinds het versturen van de brieven met de definitieve foto . Die variëren van een gezamenlijk format opstellen om de besparingen in beeld te brengen, tot regionale businesscases en/ of uitbreiding van het aantal samenwerkingspartners.  Inmiddels heeft de commissie ook verschillende berichten ontvangen dat deze regio’s ook na de visitatiebezoeken met de feedback van de commissie aan de slag zijn . De commissie kijkt uit naar de ontvangst van de vernieuwde documentatie over ambities, plannen in september.