Eindrapport Visitatiecommissie Waterketen

SCHULTZ14121003 

In September 2014 hebben de regionale samenwerkingsverbanden gereageerd op de derde uitvraag van de commissie. Namens de VEWIN heeft de commissie een gezamenlijke brief van de drinkwaterbedrijven ontvangen. De commissie heeft deze nieuwe informatie over de ambities en de plannen voor minder kosten, minder kwetsbaarheid en meer kwaliteit meegenomen in haar eindbeeld over de voortgang. Op 9 december hebben de regionale samenwerkingsverbanden en de VEWIN een persoonlijke brief gehad van de commissie met een toelichting op het eindbeeld van de voortgang.

Op 10 december heeft voorzitter Karla Peijs het eindrapport van de Visitatiecommissie Water overhandigd aan de minister en de BAW-partners. Op dit moment komt de sector nog structureel € 10 miljoen tekort om te voldoen aan de besparingsambitie uit het Bestuursakkoord Water (BAW) van € 450 miljoen. De commissie heeft het vertrouwen dat de sector – met enige extra inspanning en voldoende druk op de uitvoering – de doelstelling uit het BAW akkoord gaat halen. Dit alles voor een waterketen in 2020, die slim, betaalbaar en robuust is! 

Download hier het rapport