Commissie

 

De Visitatiecommissie Waterketen heeft de opdracht van de Minister van IenM om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de voortgang van de uitvoering van afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011).

Commissie

v.l.n.r. prof. dr. Maarten Allers, dr. Corine Hoeben, dhr. Evert Visser, ir. Gerhard Schwarz, drs. Karla Peijs, prof.dr.ir. Luuk Rietveld, dr. Kris Lulofs (plaatsvervangend commissielid), drs. Annemieke Hendriks (prof. dr. Hans Bressers niet op de foto)

De opdracht heeft ook als doel om achterblijvende regio’s te stimuleren en te adviseren èn ‘best practices’ van voorlopers uit te dragen.  De commissie brengt voor 1 januari 2015 een rapport uit aan de ondertekenaars van het BAW, te weten: Ministerie van IenM, VNG, UvW, IPO en VEWIN.

Zie voor meer informatie over de commissie ook de opdracht en het plan van aanpak op de pagina documenten

Samenstelling

De Visitatiecommissie Waterketen bestaat uit een voorzitter en 6 commissieleden.

James Patterson

Drs. Karla (K.M.H.) Peijs

Voorzitter

Karla Peijs (1944) was van 2007 tot 2013 Commissaris van de Koningin in Zeeland. Van 2003 tot begin 2007 was zij minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Balkenende II en III. Daarvoor was zij lid van het Europees Parlement voor het CDA (1989-2003).

James Patterson

Prof. dr. Maarten (M.A.) Allers

Commissielid

Hoogleraar economie van decentrale overheden Rijksuniversiteit Groningen en directeur centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO)

James Patterson

Prof. dr. Hans (J.Th.A.) Bressers

Commissielid

Hoogleraar beleidsstudies en milieubeleid Universiteit Twente en voorzitter van Twente Water Centrum. Hans is ook lid van de Adviescommissie Water (ACW)

James Patterson

Dr. Corine Hoeben

Commissielid

Onderzoeker COELO

James Patterson

Prof.dr.ir. Luuk (L.C.) Rietveld

Commissielid

Hoogleraar integratie en innovatie urbane watercyclus Technische Universiteit Delft

James Patterson

Ir. Gerhard Schwarz

Commissielid

Adviseur en interim manager Twynstra Gudde

James Patterson

Dhr. Evert Visser

Commissielid

Projectleider Rekenkamer Metropool Amsterdam

James Patterson

Dr. Kris R.D. Lulofs

Commissielid

Manager van het Twente Water Centre en senior Research Associate bij het Twente Centre for Studies in Technology and Sustainable Development (CSTM).

James Patterson

Drs. Annemieke (A. H.) Hendriks

secretaris Visitatiecommissie

Managing consultant Berenschot

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door Berenschot.
 
Vraag aan de commissie?
Wilt u in contact komen met de commissie? Neemt u dan contact op met onze secretaris drs. Annemieke (A.H.) Hendriks.
E: visitatiecommissiewaterketen@Berenschot.nl
T: 030 - 291 6455

 

 

*fotograaf Jos Braal