Best Practice

Website t.b.v. vervangingsopgave

Best Practice regio Oasen

Algemene omschrijving

Oasen is gestart met de eerste grote vervangingsronde van haar leidingnet. In tien jaar tijd wil men 400 km aan verouderde leidingen (van de in totaal 4000 km) vervangen. Jaarlijks maakt Oasen een rondje langs alle gemeenten, waterschappen en netbeheerders in hun beheersgebied, om met ze af te stemmen waar zij de grond in gaan voor leidingvervanging.

Om efficiënter en effectiever te werken is Oasen met een initiatief gestart om partijen die in de openbare ruimte actief zijn, aan te sporen meerjarig vervangingsinvesteringen te gaan plannen. Als hulpmiddel willen we een website op zetten, waar we met al deze partijen onze netvervangingsambities, wegaanpassingen en dijkplannen in zetten. Door samen te werken kan de overlast voor de omgeving beperkt  worden en ook kosten besparen

Betrokken partijen 

Teneinde de doelen van het project te realiseren werkt Oasen samen met  Gemeente Nederlek,  Aliander  en Stedin

Aanleiding voor het project

De komende 20 jaar voorziet Oasen een vervangingsgolf van leidingen op haar afkomen. Dit komt doordat nutsbedrijven vanaf de jaren ’60 tot en met de jaren ’90 veel infrastructuur aanlegden. Bij een gemiddelde levensduur van 60 jaar zal dat vanaf 2020 vervangen moeten worden. Echter het vervangen van leidingen in een straat met huizen is iets heel anders dan het leggen van een leiding in de grond van een onbewoonde nieuwbouwwijk. Bovendien is het vervangen van leidingen duurder dan het aanleggen ervan. Daarom zoekt Oasen actief de samenwerking op met netbeheerders en gemeenten. 

Aanpak

Centraal in de aanpak van Oasen staat dat men middels de website regelmatig communiceert over de vorderingen en plannen. Daarbij zijn partijen het erover eens dat een regievoerder nodig is om deze samenwerking in goede banen te leiden. De regievoeder stemt in een vroeg stadium (8 jaar vooruit kijkend) plannen van nutsbedrijven en van de gemeente met elkaar af en bereikt consensus met alle partijen. Hiervoor is het ook van belang om een toegankelijk podium (systeem) te creëren waar partijen elkaars plannen in een vroeg stadium kunnen zien en beoordelen. Dit alles om samenwerken tussen nutsbedrijven en overheden bij in de toekomst geplande projecten mogelijk te maken. Immers, als je ver vooraf afstemt kan er nog in de planning geschoven worden zodat vervanging van verschillende infrapartijen samen vallen.

Resultaten 

  • Effectieve en efficiënte werkvorm ontstaan op het gebied van planning & uitvoering en besparing van maatschappelijke kosten 
  • Overlast voor burger wordt in de toekomst verminderd. 

Succesfactoren

Belangrijkste succesfactor is dat alle deelnemende partijen breder zijn gaan kijken dan hun eigen belang (dit was eerder niet het geval). Uiteindelijk betaalt de klanten de rekening, dus zij moeten centraal gaan. Door vanuit de klant geredeneerd te werken bereik je de laagst maatschappelijke kosten en overlast.  Daarnaast is het van belang om op zoek te gaan naar zo veel mogelijk deelnemende partijen.  

Tips

  • Samenwerking bij de vervanging van leidingen en nutsvoorzieningen in de openbare ruimte blijkt in de praktijk lastig. De betrokken partijen (drinkwater, gas, elektriciteit , riolering en straatwerk) bepalen zelf hun vervangingsbeleid. De kans dat partijen onafhankelijk van elkaar, op hetzelfde moment op dezelfde plaats een vervanging plannen is dan ook niet groot. Om samenwerking bij vervanging optimaal te laten verlopen is meerjarig (zo’n 5 jaar) inzicht in elkaars plannen nodig. Op die manier is afstemming over plaats en tijd mogelijk.
  • Het maatschappelijk doel zou moeten zijn: wonen, werken, recreëren en lage maatschappelijke kosten. Bovendien is samenwerken niet vrijblijvend. Afspraken die na overleg gemaakt worden, moeten door de partijen nagekomen worden. Daarom is het belangrijk dat er op directieniveau ook daadwerkelijk bereidheid is om hieraan mee te werken. Alleen dan heeft de samenwerking kans van slagen.

 

Informatiebron
Huib Glerum, Omgevingsmanager Oasen (huib.glerum@oasen.nl