Best Practice

Oasen: membraan zuivering

Best Practice regio  Oasen: membraan zuivering 

Algemene omschrijving

Oasen zet de komende jaren in op volstroomzuivering van haar ruwe water met membranen, vanuit de overtuiging dat dit een toekomstbestendige zuiveringstechniek is.  Membraanfiltratie genereert een concentraatstroom die verwerkt moet worden voordat het op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Hoogheemraadschappen zijn goed in het verwerken van water voor dat het geloosd mag worden. Met Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wordt  onderzocht of het concentraat van de zuivering verwerkt kan worden op de AWZI. Dat blijkt goed mogelijk te zijn.

Betrokken partijen

Hoogheemraadschap  Schieland en de Krimpenerwaard, Gemeente Nederlek.

Aanleiding

Aanleiding is binnen de waterketen de gedachte elkaar sterke punten te benutten.

Aanpak

Het concentraat dat overblijft levert Oasen via het riool aan de rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap. Op deze manier voorkomt Oasen kosten om het concentraat zelf te zuiveren, en kunnen zij indien nodig in de AWZI investeren. Overall bespaart dat de maatschappij geld. Een zelfde samenwerking is tot stand aan het komen bij de toekomstige zuivering van drinkwater met membraantechnologie bij een andere  zuiveringslocatie.

Resultaten

  • Forse kosten en inspanningsbesparingen, en mogelijk milieuwinst. Waterschappen heeft know how en bestaande installaties (qua duurzaamheid scheelt dat ook enorm).
  • Intensieve kennisuitwisseling tussen drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Tips

  • Het is van belang vroeg in het proces draagvlak op bestuurlijk niveau te krijgen.
  • Probeer mensen aan tafel te krijgen die niet alleen vanuit hun inhoudelijk technische bril het vraag stuk benaderen, maar ook vanuit een brede maatschappelijke blik.  

Informatiebron
Huib Glerum, Omgevingsmanager Oasen (huib.glerum@oasen.nl )