Best Practices

Verschillende regio's zijn uitgenodigd om best practices aan te leveren als onderdeel van de inventarisatie uitvraag van de visitatiecommissie water.

De visitatiecommissie water heeft in overleg met de koepelorganisaties besloten om deze resultaten te benutten voor verdere kennisdeling.
Deze pagina zal verder aangevuld worden.