3e uitvraag

3e Uitvraag van de commissie voor de regio’s

De opdracht van de Visitatiecommissie Waterketen is om eind dit jaar de minister te rapporteren over de resultaten van de gemaakte afspraken over de afvalwaterketen. Naast vermindering van de kwetsbaarheid en verbetering van de kwaliteit gaat een belangrijk onderdeel van deze afspraken over een besparing van € 380 miljoen door ‘slimmer’ samenwerken in de regio. Op dit moment komt u als sector “riolering en zuivering” gezamenlijk nog € 100 miljoen tekort in de regionale ambities om te voldoen aan deze afspraak. De redenering van de commissie is dat als ambities, plannen en uitvoering niet op orde zijn, de commissie er geen vertrouwen in heeft dat de doelen vanaf 2020 gehaald worden. Daarom stimuleren we de achterblijvers - om promotie te maken tot peloton - en het peloton - om promotie te maken tot koploper - en de koplopers - om vooraan te blijven - .

De commissie heeft iedere regio een brief gestuurd met een 3e uitvraag en ziet graag, dat u allen in de komende maanden een extra inspanning levert waardoor de commissie de minister kan informeren dat het besparingsbedrag naar onze verwachting haalbaar is. Bijgevoegd bij iedere brief is een overzicht van de besparingen en uitgaven/ lasten, zoals iedere regio die eerder bij de commissie heeft aangeleverd en het beoordelingskader van de commissie. U hebt gelegenheid om dit overzicht bij te stellen op basis van nieuwe bestuurlijk gedragen informatie. In september maakt de commissie opnieuw de balans op en wij gebruiken dan de meest actuele informatie voor onze eindrapportage.

Dit keer heeft de commissie geen ruimte om informatie in ontvangst te nemen na het verstrekken van de deadline op donderdag 18 september. U kunt uw reactie mailen naar het secretariaat van de commissie: E: visitatiecommissiewaterketen@Berenschot.nl.

Als u meer wilt lezen over de 3e uitvraag kunt u de brief van de commissie downloaden.

 

Geen 3e uitvraag voor de drinkwaterbedrijven

De commissie heeft geen 3e uitvraag aan de drinkwaterbedrijven gericht, omdat deze partijen hun afspraken over de beoogde besparingen aantoonbaar kunnen halen. De commissie verwacht in september van de drinkwaterbedrijven geen update.

Een aantal drinkwaterbedrijven is sinds de voortgangsrapportage (januari 2014) actiever betrokken bij de regionale samenwerking in de regio’s. Dit geldt in ieder geval voor een aantal van de achterblijvende regio’s. De commissie is verheugd over deze bijdrage van de drinkwatersector aan de regionale afvalwaterketensamenwerking, omdat je pas echt goed slim kan besparen als de hele keten in beeld is.