Verbindend water in een veranderende praktijk

Het document "Verbindend Water in een veranderende praktijk"  gaat over de langetermijnvisie voor de waterketen. Het aanjaagteam heeft voor de waterketen een visie opgesteld met als titel “Verbindend Water."

In deze visie worden beelden gegeven voor het huis van de toekomst, de nieuwbouwwijk,de herstructurering van bestaand stedelijk gebied en de relatie tussen landelijk en stedelijk gebied. Deze visie zet een stip op de horizon... niet dwingend, wel inspirerend.

Download de complete pdf