Samen innoveren

Op 20 oktober 2009 vond de workshop ‘Samen innoveren’ plaats. De middag leverde een aantal opmerkelijke inzichten op.

Tijdens deze middag werden de deelnemers uitgenodigd om aan de hand van een aantal praktijkcases te discussiëren over de kritische succesfactoren bij de implementatie van innovaties. HeliXer, Landustrie en Staedion dienden als case. De cases werden ingeleid door gastsprekers Björn Hoogwout, Brendo Meulman en Theo van de Boer.

De discussies leverden een groot aantal inzichten op. Hieronder volgen de opmerkelijkste:

  • Innovatie zit niet alleen in de techniek, maar ook in de organisatie en haar mensen.
  • Ervaringskennis van oudere werknemers moet gecombineerd worden met ongeremd enthousiasme van jongere werknemers. Deze combinatie leidt tot waardevolle innovaties.
  • De overheid probeert het innovatieproces nog te vaak te institutionaliseren, dat heeft een averechts effect.
  • Bij innovatie gaat het om het verbinden van verschillende werelden rond één gemeenschappelijke visie. Ga gelijkwaardige samenwerkingsverbanden aan met soms niet voor de hand  liggende partners uit verschillende sectoren, zoals tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.
  • Innovatieprojecten hebben een duidelijke trekker nodig: iemand met een hoge mate van betrokkenheid en visie. Dat zorgt voor synergie bij alle betrokken partijen. Innovatie zorgt voor weerstand, omdat de uitkomst onzeker is.
  • Men vindt het moeilijk om buiten bestaande beelden denken. Het is belangrijk het gevoel van onzekerheid niet te bagatelliseren, maar juist rekening te houden met deze angst voor innovatie.