Op weg naar de RWZI van 2030

In april 2010 is de studie 'Op weg naar de RWZI van 2030' uitgekomen. Hierin heeft de afvalwatersector een gezamenlijke visie op de toekomst van de Nederlandse (afval)waterketen gepresenteerd.

Was in de eerste helft van de vorige eeuw de volksgezondheid de uitdaging (afvalwater de stad uit), kreeg in de tweede helft van de vorige eeuw de gezondheid van het waterecosysteem de aandacht (emissies minimaliseren), wordt de eerste helft van deze eeuw er één van grondstoffen terugwinnen. In het project RWZI 2030 NL is dit uitgewerkt in een drietal richtingen: nutriënten, energie en water (NEW). De RWZI van de toekomst is de NEWater fabriek, waar afval een grondstof is geworden. Steeds vooruitkijkend: op weg naar 2030.

De studie is te vinden op http://www.samenwerkenaanwater.nl/index.php/documenten/categorie/overig/