Naar een nutsbedrijf rioleringszorg in provincie Utrecht?

"Het is het proberen waard en laten we aan de slag gaan!" Dat is de conclusie van een aantal gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, die de bijeenkomsten over samenwerking in de Waterketen, georganiseerd door de provincie Utrecht, hebben bezocht. Het aan de slag gaan heeft te maken met het onderzoeken van de mogelijkheden om de rioleringszorg van gemeenten extern te plaatsen. De voordelen van een externe organisatie zijn een mogelijke kostenbesparing en meer kennis en slagkracht op het gebied van rioleringszorg. Door kennis en kunde te bundelen is het eenvoudiger om excellent beheer te realiseren en innovaties toe te passen.

Het onderzoek naar kansen en opties van een nutsbedrijf rioleringszorg of mogelijk andere vormen van structurele samenwerking is gestart. De provincie Utrecht faciliteert dit onderzoek met financiële middelen en door het leveren van menskracht. In november is het onderzoek klaar en worden de resultaten met alle Utrechtse gemeenten, waterschappen en drinkwater­bedrijven in regionaal verband besproken. Wie weet worden dan volgende concrete stappen gezet naar een efficiëntere organisatie in de waterketen.

contactpersoon: Wilma Timmers