Gastles Hogeschool Zeeland

Op vrijdag 11 juni verzorgde het Zeeuwse waterschap Scheldestromen samen met de gemeente Tholen en het aanjaagteam Waterketen een gastles aan de Hogeschool van Zeeland over de waterketen.

Het waterschap vertelde over de samenwerking in Zeeland tussen waterschap en gemeenten, waarbij een gezamenlijke visie op de waterketen is ontwikkeld en waar kennis en capaciteit wordt gebundeld in verschillende werkgroepen. De gemeente ging in op haar (succesvolle) activiteiten om publiek en privaat terrein af te koppelen. Het aanjaagteam presenteerde de toekomstbeelden, waar de studenten enthousiast op reageerden. Zij waren vooral geïnteresseerd in de verschillende technieken en in de vraag of deze al voorhanden zijn. Er werden ook twijfels geuit, bijvoorbeeld over decentrale zuivering in de wijk: ‘als dat maar niet gaat stinken’. En daar raakten ze meteen aan een van de uitgangspunten van de visie: de mens staat centraal en het comfort moet toenemen.