Fosfaatschaarste

De vraag naar fosfaat neemt toe. De wereldvoorraad is eindig. Volgens deskundigen is er binnen afzienbare tijd geen fosfaat meer op aarde. De meeste schattingen komen uit op maximaal 100 jaar.

Met name voor de voedselproductie zouden de gevolgen enorm zijn. Een tekort aan fosfaat zal leiden tot hongersnood en politieke spanningen. Wat het probleem ernstig maakt, is dat er geen alternatieven voor fosfaat zijn. Fosfaatschaarste is één van de problemen waar in de lange termijn visie op de waterketen Verbindend Water aandacht aan wordt besteed. Door het terugwinnen van fosfaat uit urine kan worden bijgedragen aan de oplossing voor dit wereldwijde probleem. Lees meer op http://www.fosfaatrecycling.nl.