Een schone toekomst

In het december nummer van het onafhankelijk vakblad 'het Waterschap' staat een artikel over het aanjaagteam waterketen en de langetermijnvisie 'Verbindend Water'. 
 

In deze toekomstvisie schetst het aanjaagteam een verregaande gescheiden inzameling van het afvalwater.

Het artikel is te downloaden via documenten of via deze link: {filedir_2}Waterschap12_p12-13.pdf