Contact

Kernteam Waterketen

Kernteam

Het kernteam Waterketen is bij de afspraken tussen VNG en UvW uit april 2010 opgericht. Aan het kernteam nemen deel:

 • Hein van Stokkom, Ruud van Esch, Harm Küpers namens de waterschappen
 • Jeroen Smarius, Gert Dekker en Martijn Klootwijk namens de gemeenten
 • Arjen Frentz namens Vewin
 • Meinte de Hoogh namens het rijk

Werkgroep Ondersteuning

De werkgroep ondersteuning richt zich op zaken als communicatie, het verspreiden van kennis over inhoud en proces van de samenwerking en het opbouwen van een relevant netwerk. Contactpersoon is Martijn Klootwijk (M.klootwijk@breda.nl)

Werkgroep


In de werkgroep ondersteuning nemen deel;

 • Martijn Klootwijk, gemeente Breda, voorzitter
 • Ruud van Esch, Unie van Waterschappen
 • Nico Admiraal, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Harold Soffner, gemeente Bernheze
 • Nick Schinkelshoek, onafhankelijk communicatieadviseur
 • Jelle Roorda, Vewin
 • Ellen Verhoef, waterschap Brabantse Delta
 • Miranda van Praet, gemeente Breda

Vragen over deze website?

Voor vragen of contact over deze website kunt u contact opnemen met de beheerders van de site via de formulieren onderaan iedere pagina. U kunt ook een email sturen.

 

Unie van Waterschappen
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
www.uvw.nl
(070)  351 97 51

 

VNG
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
www.vng.nl
(070) 373 83 93

 

IPO
Postbus 16107
2500 BC ’S-GRAVENHAGE
www.ipo.nl
(070) 888 12 12

 

Vewin

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV  Den Haag
Postbus 90611
2509 LP  Den Haag
070 34 90 850
info@vewin.nl

 

Ministerie IenM
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/

 

Links naar partners:

Water ontmoet Water

Watercoalitie

Ons Water