Evenement

WoW Bijeenkomst

Veghel, 19 maart 2015

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst Samenwerking in de afvalwaterketen. Samen optrekken in de afvalwaterketen (kennis delen en samen zoeken naar oplossingen tegen de maatschappelijke laagste kosten) verbetert de relatie tussen de verschillende instanties, komt de kwaliteit ten goede en reduceert kosten.

De gemeente Veghel organiseert samen met Water Ontmoet Water (WOW) deze bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar.

Programma

12.00-12.30 uur Inloop en lunch

12.30-13.00 uur Welkom door Eja Praasterink, afdelingsmanage Ruimte, gemeente Veghel

13.00-14.00 uur Afvalwaterproces Friesland Campina DMV en Mars

14.00-14.10 uur Pauze

14.10-15.10 uur Energiefabriek ’s-Hertogenbosch

15.10-15.20 uur Pauze

15.20-16.15 uur Discussietafels

-   Zuivering van afvalwater op locatie versus ongezuiverd afvoeren

-   Hergebruik afvalwater cq terugwinnen afvalstoffen

-   Warmteonttrekking uit het afvalwater

16.15-16.45 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16.45-17.15 uur Borrel

Tussen 13.00 en 15.10 uur worden enkele voorbeelden besproken  van Friesland Campina DMV en Mars waar het afvalwaterproces kansen biedt voor bijvoorbeeld het onttrekken van warmte/energie, de terugwinning van grondstoffen en de vermindering van het aantal vervuilingseenheden. Ook wordt het proces toegelicht om te komen tot de zogenaamde ‘Energiefabriek’, waaraan in de gemeente ‘s-Hertogenbosch in nauw overleg tussen bedrijven, de gemeente en het waterschap wordt gewerkt. Bij de Energiefabriek wordt de energie die gewonnen wordt bij het zuiveringsproces van het afvalwater afgenomen door onder andere de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Heineken bierbrouwerij.

Praktische informatie

Datum: donderdag 19 maart 2015

Tijd: 12.00 uur tot circa 17.00 uur

Locatie: CHV Noordkade, NCB-Laan 52A, 5462 GE Veghel

Kosten: geen

Aanmelden