Evenement

Werkconferentie Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

Den Haag, 11 februari 2014

Tijd: 12:30 - 17:00

Locatie: Den Haag
Het ministerie van Economische Zaken organiseert een werkconferentie. In deze bijeenkomst kunnen mensen meedenken over de nadere invulling van de Natuurambitie. De bijeenkomst richt zich op het uitwerken van concrete dilemma's en vragen. Bijvoorbeeld: Hoe borgen we de internationale dimensie van de Natuurambitie? Wat is een optimale sedimentbalans in de Zuidwestelijke Delta. En welke kansen zijn er om economische functies aan de Natuurambitie te verbinden en te optimaliseren?

De opbrengst van de deelsessies vormt input voor de definitieve Natuurambitie Grote Wateren die in het voorjaar wordt vastgesteld door staatssecretaris Sharon Dijksma.