Evenement

Webinar Omgevingswet en gezamenlijk investeringsprogramma

Online, 19 december 2016

De regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en in toenemende mate drinkwaterbedrijven is in volle gang. Het realiseren van de doelstellingen van het bestuursakkoord water voor wat betreft de waterketen in 2020 ligt in het verschiet. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende uitdagingen voor de komende jaren. De implementatie van de Omgevingswet en regionale beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering vragen om een aantal concrete stappen in de regionale samenwerking. Het webinar richt zich op de belangrijkste consequenties van de Omgevingswet voor de waterketen en het stedelijk waterbeheer en het nut en de noodzaak van regionale investeringsprogrammering.

Spreker is Gert Dekker van Ambient. Hij heeft twintig jaar ervaring als project-/programmaleider in het stedelijk waterbeheer en afvalwaterketen is hij uitstekend in staat om samenwerkingsprocessen aan te jagen en complexe vraagstukken aan te pakken. Gert werkt vanuit de overtuiging dat voor complexe vraagstukken een doorbraak kan worden gevonden door het verbinden van mensen (en organisaties) en inhoudelijke sectoren.

Maandag 19 december 2016
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Online 
 

aanmelden