Evenement

Webinar Klimaatadaptatie

Online, 25 september 2017

UITNODIGING | Webinar Klimaatadaptatie

Janswaddenzee -dijk -blikopeemshavengebied 550

Maandag 25 september 2017

  • Aanvang: 14.00 uur
  • Duur: 30 minuten
  • Kosten: geen
  • Locatie: online

Inhoud webinar

Dit webinar gaat over Klimaatadaptatie van weginfrastructuur. Wat is het belang van klimaatverandering voor wegbeheerders, welke effecten zijn er door het veranderende klimaat, wat kan je er aan doen, is dat wel nodig en hoe pak je het aan?

Door klimaatverandering nemen weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte) toe. Deze verandering in weersextremen heeft impact op het gebruik, de prestaties (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid) en de levensduur van onze wegen. Klimaatverandering is in toenemende mate een thema waar aandacht aan wordt gegeven en waar actie op wordt ondernomen. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook private partijen en NGOs, zijn zoekende naar de beste manieren om de oorzaken van klimaatverandering te verminderen (klimaatmitigatie) en tegelijkertijd voorbereidingen te treffen om aan te passen aan en om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

In het webinar wordt ingegaan op de effecten die extreem weer heeft op weginfrastructuur en mobiliteit, het beleid dat er hiervoor in Nederland is, de kennis die over dit thema beschikbaar is, en op de praktische aanpak om wegen klimaatbestendig te maken aan de hand van voorbeelden.

Spreker 

Kees van Muiswinkel is senior adviseur Klimaat en droge infrastructuur en werkt bij de afdeling Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat van Rijkswaterstaat. Hij richt zich in zijn werk voornamelijk op de klimaatbestendigheid van de rijkswegen, en werkt ook samen met mensen die zich hiermee bezighouden bij vaarwegen en spoor.

Hij maakt deel uit van het team klimaatbestendige netwerken van Rijkswaterstaat, begeleidt kennis- en richtlijnontwikkeling op dit thema en was recent betrokken bij het project InnovA58 waar bij de geplande wegverbreding ook wordt gekeken hoe die klimaatbestendig kan worden gerealiseerd.

Graag tot 25 september! 

Het team van platform WOW

aanmelden

Wat is een webinar?

Een webinar is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Je kijkt dus vanuit je pc en kunt direct vragen stellen aan de spreker. Voorafgaand aan het webinar krijg je een code toegestuurd waar mee je kunt inloggen. Achteraf is het webinar ook terug te zien via onze website.