Evenement

Waterinfodag

Den Bosch, 5 maart 2015

De jaarlijkse ontmoetings-, kennisdelings- en inspiratiedag over de informatievoorziening in de watersector.

Slider

Doelstelling

De Waterinfodag is het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector. Overheden, bedrijven en kennisorganisaties informeren elkaar over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ambities.

Doelgroep

De Waterinfodag is voor medewerkers van overheden(waterschappen, gemeenten, provincies, Rijk), bedrijven, waterleidingbedrijven, kennisorganisaties en onderwijs die betrokken zijn bij de informatievoorziening in de watersector:  informatie/ICT/Geo-deskundigen, data-inwinners en -beheerders; gebruikers van data en informatiesystemen, project-, programma- en procesmanagers.

http://waterinfodag.nl/