Evenement

Watereducatie op kinderboerderijen

Heerhugowaard, 5 april 2017

Watereducatie op kinderboerderijen - Samen werken aan waterbewustzijn bij jong en oud

Datum: 5 april 2017
Tijd: 15.00 - 17.15 uur 
Locatie: Heerhugowaard

Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. Onze handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. 

Het ministerie van I&M (de Watercoalitie) en GDO hebben samen een vervolgtraject ontwikkeld. 

De gedachte "iedereen is waterbeheerder" willen we graag op meer plaatsen stimuleren. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, kinderboerderijen, hoveniers en diverse andere bedrijven. Dat proces willen we graag verder helpen.

Daarom nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 5 april, die we samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseren. Een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven worden gekoppeld. 

Programma
15.00u    Ontvangst met koffie, thee
15.15u    Welkom
15.20u    Waarom is inspiratie nodig, wat is het gezamenlijk belang van educatie?
15.30u    Overheden pitchen: het waterschap, het PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland en de gemeente
15.45u    Watereducatie geconcretiseerd: basis voor coalitievorming - Anneke van Veen, waterambassadeur GDO over praktijkervaring uit Gouda en Zevenbergen
16.15u    Rollen en mogelijkheden om samen te werken, interactieve verkenning
16.50u    Afsluiting met overzicht om dingen te gaan doen
17.15u    Drinks

Wij hopen op een goede bijeenkomst. Uw inbreng is voor ons van groot belang. 

U kunt zich HIER aanmelden.

Samenwaw _Kinderboerderij