Evenement

Studiedag Regenwateroverlast 2014

Cinemec in Ede, 5 juni 2014

Hoe ver moeten we gaan in het investeren in maatregelen om regenwateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan? Dit is een kernvraag in het huidige stedelijke waterbeheer.

In het boek De aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied delen ruim twintig auteurs van adviesbureaus, gemeenten en bedrijven hun inzichten, benaderingen en aanpakken. Een scala aan analysemethoden, modelontwikkelingen en maatregelen op gebied van berging, afvoer, ruimtelijke inrichting en in en om de woning komen aan bod. Een bundel met state of the art methodologische ontwikkelingen en praktische voorbeelden voor het omgaan met hevige buien. U hoeft de extreme bui niet meer af te wachten, maar u kunt met dit boek nu al ervaring opdoen.

Naar aanleiding van deze publicatie en organiseert Stichting RIONED op 5 juni 2014 een studiedag voor begunstigers over De aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied, met als thema de stand van zaken en hoe nu verder. Sprekers die hun medewerking al hebben toegezegd zijn Prof Guus Stelling, het brein achter de ontwikkeling van 3DI en Geert Lenderink van het KNMI, de specialist in Future Weather die uitleg geeft over de nieuwste klimaatscenario's.