Evenement

STOWA en stichting RIONED: Afvalwaterketensymposium 2018

Midden-Nederland (exacte locatie volgt), 29 mei 2018

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 29 mei a.s. het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

Het symposium heeft dit jaar uit twee thema's: waterkwaliteit en doelmatig werken in de afvalwaterketen.

Aan de orde komen onder meer de aanpak van medicijnresten, antibioticaresistentie, de VGS 2.0, zuiverende kassen en de proeftuin lekonderzoek persleidingen.

De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de technische- en beleidsontwikkelingen op het terrein van inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Let op: tijdens deze dag wordt er een speciaal Open Podium georganiseerd. Hier is ruimte voor korte pitches, of voor vragen aan, dan wel boodschappen voor STOWA, RIONED of de andere aanwezigen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Cora Uijterlinde. Graag vóór 20 mei as.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel kosten gemaakt. Bent u onverhoopt verhinderd, dan ontvangen wij graag een bericht van afmelding via stowa@stowa.nl

 

aanmelden