Evenement

Seminar doelmatigheid drinkwatervoorziening

Den Haag, 13 juni 2018

IPSE

Uitnodiging: seminar doelmatigheid drinkwatervoorziening op 13 juni 2018

De doelmatigheid van de drinkwaterbedrijven is de afgelopen decennia fors toegenomen. Bovendien verbetert de drinkwaterkwaliteit en groeit de klanttevredenheid. Opvallende prestaties voor een sector die volledig in publieke handen is. Wat zijn de drijvende krachten geweest achter deze ontwikkeling en waarom lijkt het effect hiervan de laatste jaren te verminderen? 
 
Benieuwd naar antwoorden op deze vragen? 
Bezoek dan het Seminar Drijvers doelmatige drinkwatervoorziening.
Het seminar wordt georganiseerd door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies en vindt plaats op woensdag 13 juni in Den Haag.

Programma 

15:45 - 16:00: inloop en ontvangst

16:00 - 16:05: welkomstwoord door Jos Blank | IPSE Studies
 
16:05 - 16:10: opening door dagvoorzitter Frans van Dongen | Ministerie BZK

16:10 - 16:45: pitches onderzoekers

16:45 - 17:00 uur: reflecties sector en ministerie

  • Hans de Groene | directeur Vewin
  • Marjan van Giezen | manager/plv.dir Water en Bodem, Ministerie I&W

17:00 - 17:15: Discussie

17:15 - 18:00: Afsluiting en borrel

Deelname

Het seminar is gratis en voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst vindt plaats in de Oostvaardersplassenzaal (Zaal M01-25) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bezoekadres: Turfmarkt 147 , 2511 DP Den Haag.
Voor het bezoek aan het ministerie van BZK dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link of via een mail naar info@ipsestudies.nl.