Evenement

Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie Zuidwest Nederland

Fort Sabina, Willemstad, 18 mei 2016

Samen met het SWWB (Samenwerken aan Water in midden en West Brabant) organiseren STOWA en stichting RIONED op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om samen met boomtelers te kijken naar hergebruik van gezuiverd afvalwater en te experimenteren met een nieuw type riolering. Tijdens de bijeenkomst lichten we het project in Zundert en enkele andere projecten nader toe en bekijken we hoe we de opgedane kennis kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de afspraken in de waterketenakkoorden.

Belangrijkste vragen tijdens de bijeenkomst zijn: wat betekenen de opgedane ervaringen voor de toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied? Waar is herinvesteren in, en vernieuwing van drukriool zinvol? Welke maatregelen kunnen er aanvullend op het bestaande drukriool worden genomen om de huidige systemen zolang mogelijk intact te laten? Welke knelpunten doen zich voor en hoe kunnen we die oplossen? In welke situaties en waar zou er versneld naar nieuwe oplossingen gezocht moeten worden?

We hopen dat de regiobijeenkomst zal leiden tot aanbevelingen voor het toekomstige afvalwaterbeheer in zuidwest Nederland en een overzicht geeft van concrete kansen en mogelijkheden voor een duurzame waterketen. De aanbevelingen gaan we inbrengen in het bestuurlijk waterketenoverleg.

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor beheerders en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen, adviseurs en deskundigen, leveranciers en onderzoekers betrokken bij de waterketen en duurzaamheid in zuidwest Nederland.

Meer informatie en aanmelden