Evenement

Netwerkdag Water en Ruimte

n.t.b., 17 maart 2015

De Netwerkdag Water en Ruimte die in het kader van het Jaar van de Ruimte in de middag van 17 maart wordt georganiseerd, gaat over samenkomende water en ruimte belangen.

David van Zelm van Eldik zit als oud deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (Deltaprogramma) en nu projectleider van de Rijks Omgevingsvisie de middag voor. Hij kent beide werelden.

Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten zal zijn visie geven op de toekomst van Nederland, waterland. Het landschap van onze kleinkinderen, hoe moet dat eruit gaan zien. Welke opgaven en sectoren kunnen of moeten allemaal gecombineerd worden? Wordt er ergens een plank misgeslagen?

De rol van water in de afgelopen decennia

We kijken ook terug naar de rol die het water speelde in de afgelopen decennia en hoe dit zich nu manifesteert in stad en land. Welke initiatieven en innovaties (in beleid én ontwerp) dragen bij aan het vinden van gedeelde belangen? Hiermee gaat u mede zelf aan de slag in deelsessies.

Meer info