Evenement

Markt- en Innovatiedag Waterschappen

Amersfoort, 27 november 2017

Waterschapsprijs 2017

Kom naar de Markt- en Innovatiedag Waterschappen en de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2017

U bent van harte uitgenodigd op de Markt- en Innovatiedag 2017, die dit jaar in het teken staat van duurzaamheid.

Op naar een duurzaam Nederland! Dat is de boodschap uit de gezamenlijke investeringsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen en hier wordt hard aan gewerkt! Op maandag 27 november laten de waterschappen en marktpartijen samen zien hoe zij hun duurzame ambities omzetten naar concrete, innovatieve projecten.  

In de Rijtuigenloods te Amersfoort zetten we de duurzaamste projecten van de waterschappen in de spotlights tijdens de Duurzaamheidsmarkt. We staan ook stil bij het visiedocument de waterschapsmarkt van de toekomst. Wat is er sinds de presentatie van deze visie veranderd? Hoe staat de samenwerking tussen de markt en de waterschappen ervoor? Maar we kijken ook vooruit naar de gezamenlijke kansen voor de verduurzaming van Nederland.

Verder reiken de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs 2017 uit in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Energie & waterschappen. 

U kunt zich tot uiterlijk 17 november aanmelden voor (een deel van) de dag.

aanmelden

Locatie

De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
Amersfoort 

Programma

10:00 uur      Optioneel voorprogramma met workshops: Workshopronde 1*

11:00 uur      Optioneel voorprogramma met workshops: Workshopronde 2*

12:00 uur      Netwerklunch en duurzaamheidsmarkt

13:00 uur      Start plenair programma Markt- en Innovatiedag Waterschappen

14:00 uur      Duurzaamheidsmarkt (+ netwerken)

15:00 uur      Uitreiking Waterinnovatieprijs

16:30 uur      Netwerkborrel

* Uitleg over de verschillende workshops is te vinden op inschrijven.uvw.nl. De workshops zijn voornamelijk bedoeld voor medewerkers van waterschappen (en HWBP) en marktpartijen.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de samenwerkende partijen binnen de Marktvisie Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA, Topsector Water, Valorisatieprogramma Deltatechnologie en water.