Evenement

LEF bijeenkomst “Samenwerken aan Water” Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie

Utrecht, 3 oktober 2013

De fase van dialoog is in veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen goed op gang gekomen. In veel regio’s wordt concreet gewerkt aan het voorbereiden en plannen van maatregelen. Toch blijkt het soms lastig het tempo vast te houden en te komen tot het uitvoeren van concrete maatregelen. Herkent u dat?

Het centrale thema van het symposium samenwerken aan water op 3 oktober 2013 is daarom: “Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie!” Het kernteam Samenwerken aan Water organiseert in samenwerking met LEF future center van Rijkswaterstaat een interactieve dag om handelingsperspectief de bieden waarmee je je eigen samenwerking kunt versterken.Als je steeds doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. LEF is gericht op het doorbreken van denk- en gedragspatronen. Het belooft daarom een gevarieerd programma te worden, waarbij we aan de hand van verschillende thema’s actief aan de slag gaan.

PROGRAMMA:

Vanaf 9.00 uur 
Ontvangst in LEF, registratie, koffie/thee

9.30 uur
Opening
met welkom door mw. Karla Peijs, voorzitter visitatiecommissie
Actualiteit prestatiemonitor

10.20 uur
1e ronde workshops; keuze uit:

 • Een pakkend verhaal: hoe neem je mensen mee in jouw ideeën? "Goed idee, doen we niet." Dat is natuurlijk niet wat je wilt horen. Hoe krijg je wél een JA? Of op z'n minst een volgende stap? Om je idee aan de man te brengen, zul je het moeten verkopen. En dat is veel meer dan uitleggen wat het is. Het betekent dat je er zichtbaar in moet geloven, het idee van z'n beste kant moet laten zien, en, het allerbelangrijkste: aansluiten bij de belangen van je toehoorder. Want je kan nog zo prachtig zenden, het gaat erom dat de boodschap ontvangen wordt. In deze workshop leer je hoe je dat aanpakt.
 • Intervisie, zo gek nog niet! Intervisie is: op een methodische en gestructureerde manier in een kleine groep praten over werkvragen uit de praktijk van de deelnemende professionals. In intervisie richten we ons niet op de inhoudelijke kant van een onderwerp maar vooral op de ‘proces’kant. Meer het HOE dan het WAT dus. Dit intervisie zal zich altijd richten op hoe jij als persoon in dit vraagstuk handelt, invloed uitoefent, het aanpakt. En vooral hoe je dat zo effectief mogelijk kan gaan doen.
 • Op zoek naar de sleutel
  Zoals wij met elkaar samenwerken in de complexe omgeving van organisaties met elk hun eigen culturen, brengt enorme uitdagingen met zich mee. Wij kennen elkaar nu zo’n 3 jaar en we hebben al enorm veel bereikt. Toch moeten we blijvend ontwikkelen! Wat is dan de sleutel tot nog meer succes, nog meer samen als één team dingen bereiken? Hoe kunnen we de volgende stap zetten? In deze workshop gaan we met verschillende creatieve spelvormen op zoek naar die sleutel. Benieuwd naar jouw rol in die zoektocht? Meld je dan aan, en je gaat naar huis met jouw eigen sleutel!
 • Hoe zichtbaar zijn jouw resultaten? Kunnen we de voortgang in onze samenwerking meten? En waarom zouden we dat willen? In deze workshop onderzoeken we op welke wijze wij gezamenlijke KPI's kunnen ontwikkelen en inzetten om kritisch te blijven kijken naar onze samenwerkingsinspanningen'.
 • Versneller in het samenwerken In deze workshop ga je samen met een kenniscoach aan de slag met je eigen proces. Je maakt een quick-scan van je eigen case en neemt handvatten mee om het proces van samen-werken te versnellen.
 • Tips van de buren Bij "de buren", soms in een heel andere sector, zijn prachtige voorbeelden van duurzame samenwerking te vinden. Partijen die elkaar gevonden hebben, samen de schouders eronder hebben gezet en de (figuurlijke?) schop in de grond gestoken! Vraag je je wel eens af: "Hoe hebben ze dat toch gedaan?" en ook "wat kunnen we ervan leren voor ons eigen werk? Is hun aanpak te vertalen naar Samenwerken aan Water?" In deze workshop zijn een paar van "die buren" aanwezig om hun tips/feedback te geven en om mee te denken over jouw werk en project. Maak er gebruik van!

12.30 uur
Lunch

13.15 uur
Energiek intermezzo; Samenwerken 2.0

13.45 uur
2e ronde workshops; keuze uit:

 • Een pakkend verhaal: hoe neem je mensen mee in jouw ideeën?
 • Intervisie, zo gek nog niet!
 • Op zoek naar de sleutel
 • Hoe zichtbaar zijn jouw resultaten?
 • Versneller in samenwerken
 • Tips van de buren

16.00 uur
Afsluiting

Informeel netwerken/drankje/hapje

* bovenstaand programma is onder voorbehoud
 

Plaats: Utrecht