Evenement

LEF Bijeenkomst Samenwerken aan Water

LEF Future centre Utrecht, 11 november 2016

 

GRATIS BIJEENKOMST

vrijdag 11 november 2016
9.30 - 16.00 uur
Doelgroep: publieke en commerciele partijen die op dit moment bezig zijn in de samenwerking in de waterketen
LEF Future Centre, Utrecht
Routebeschrijving

De samenwerking in de waterketen is gaan rollen. Het laaghangende fruit is geplukt. De 1e helft is gespeeld. De regio’s hebben eigen ambities verwoord en monitoren deze jaarlijks. Samenwerken is vanzelfsprekend aan het worden. 

Tijd voor de volgende stap; er komt meer op ons af! De scope gaat verder dan 2020. Naast de huidige ambities moet er aandacht komen voor nieuwe ontwikkelingen. Graag nodigen we je uit om de lange termijn visies van de regio´s samen te verkennen en bezien hoe we daarop voorsorteren en kennis uitwisselen. 

Het belooft een verrassende dag te worden. Graag doen we dit met jou in een inspirerende omgeving. Het LEF future center Rijkswaterstaat is gespecialiseerd in het creëren van doorbraken en nieuwe denkpatronen in vooral maatschappelijke vraagstukken. Hieronder tref je de contouren van het programma:

Programma:
9.00 uur                Inloop
9.30 uur                Welkom "‘Het gezicht van de samenwerking’'
10.00 uur              Toekomstvisies uit de regio; een analyse
10.30 uur              Dialoog: Invloed nieuwe ontwikkelingen op samenwerking
12.00 uur              Plenaire terugkoppeling
12.30 uur              Lunch
13.00 uur              Opwarmer
13.30 uur              Kijken in de toekomst, wat moet je nu doen?
14.00 uur              Persoonlijke actiepunten
16.00 uur              Einde programma; napraten

 

aanmelden