Evenement

Landelijke bestuurders bijeenkomst Samenwerken aan Water

Utrecht, 15 oktober 2015

12:00 - 14:00 uur, Grand Hotel Karel V, Utrecht

Bestuurlijke bijeenkomst "Samenwerking in de waterketen"

Alleen voor genodigden

lunch

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurlijke trekkers van de regio’s ‘samenwerking in de waterketen’ van waterschappen en gemeenten en voor de directeuren van drinkwaterbedrijven.

Stand van Zaken
Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken hard aan regionale samenwerking in de waterketen.In het Bestuursakkoord Water (2011) is afgesproken om gezamenlijk € 450 miljoen te besparen. Deze afspraken gaan onder andere over kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. In december 2014 maakte voorzitter Karla Peijs van de Visitatiecommissie Water de balans op. De conclusie was dat de sector nog structureel € 10 miljoen tekort komt om te voldoen aan de besparingsambitie.

Doel bijeenkomst
Tijdens de landelijke bestuurders bijeenkomst ‘Samenwerken aan water’ krijgt u concrete handvatten en is volop ruimte voor interactie over de samenwerking in de waterketen. U kunt inspiratie putten uit de vele ‘best practices’ en goede initiatieven die onder andere verzameld zijn op www.samenwerkenaanwater.nl. De bijeenkomst zal worden ingeleid door een inspirerende lezing door Toon Gerbrands, Algemeen Directeur PSV.

Aan de hand van een nieuwe regionale monitor die zicht geeft op de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, willen we het gesprek aan gaan over de gestelde de doelen betreffende kwaliteitsverbetering en de vermindering van kwetsbaarheid. Hierbij spelen vragen zoals; Wat kunnen we nog meer doen? Wat staat er al gepland? Wie neemt het voortouw? Welke rol spelen duurzaamheid en innovatie? Ook het thema samenwerking met de drinkwaterbedrijven vanuit de regio’s willen we aan bod laten komen. Tot slot zullen we tijdens deze bijeenkomst Kansenkaart Waterketen presenteren. Deze geeft inzicht in waar er samenwerkingsmogelijkheden zijn en welke initiatieven als kansrijk beoordeeld worden.

Wilt u zich aanmeleden of heeft u vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst?
Stuur dan een mail naar Vicky Tol, werkgroep ondersteuning, Samenwerken aan Water