Evenement

Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer

CineMec, Utrecht, 10 januari 2017

Onmisbare ontwikkelingen
Tijdens deze kennisdag worden gemeenten, waterschappen en bedrijven uitgebreid geinformeerd over de nieuwe mogelijkheden door digitalisering, standaardisatie, linked data en open data voor het benutten van object- en meetgegevens. Wat betekent dat concreet voor uw werk, wat vraagt dat van u, wat krijgt u van Stichting RIONED en bedrijven, en wat levert het op (nu en over een paar jaar)?

Programma

10.00 Inhoudelijke aftrap door dagvoorzitter Hugo Gastkemper
10.10 Video: GWSW in 3 minuten
10.15 Eenduidige uitwisseling van gegevens geeft u nieuwe mogelijkheden - Eric Oosterom 
(Stichting RIONED)
10.30 Video: Inspectie en reiniging met RibX
10.35 Nieuwe standaarden en tools, wat betekent dat voor uw werk? - Eric Oosterom (Stichting RIONED)
11.55 Presentatie Strategische verkenning Informatiepositie Stedelijk Water – Eric van Capelleveen (Twijnstra Gudde)
11.10 Pauze
11.30 Pitches door Pioniers (inspirerende presentaties door voorlopers over gebruik van data, tools en standaarden)

- Minimale Dataset voor gezamenlijk beheer - Marc Pouw (Waterkring West-Brabant)
- Slim reinigen van kolken en riolen – wat levert het op? - Leo Bloedjes (Almere)
- Gegevens delen tussen gemeente en waterschap – Roel van Geene (Het Waterschapshuis)
- Datagestuurd beheer – Peter Meissen (i-Sago, namens Roosendaal)

12.30 Lunch
13.30 Voorbeelden uit de praktijk:

- Open uitwisseling bij ontwikkeling en beheer openbare ruimte - Anne Vrouwe (Zwolle/RIVUS) 
- Liggingsgegevens ontsluiten via IMKL2015 – Hendrik Kingma (Riodesk)
- BIM visualisatie bij rioolvervanging – Corné Helmons (Rotterdam)

- IMBOR Riolering en GWSW Geoserver – Marinus Vonhof (GWSW projectteam)

14.30 Uw leveranciers aan het woord

Bedrijven geven toelichting op de digitale tools en diensten die de gemeentelijke watertaken ondersteunen en verbeteren, en hoe zij daarbij de nieuwe standaarden en ontwikkelingen benutten. Met pitches van Moons Ingenieurs, Nelen & Schuurmans, Riodesk, Sweco, Rolsch, RHDHV, Antea, InRio en Innovyze.

15.45 Afsluiting en mogelijkheid tot napraten met hapje en drankje

Tijdens de pauzes en de borrel is er een bedrijvenmarkt waar genoemde bedrijven u toelichten hoe zij de GWSW standaarden gebruiken om toegevoegde waarde te creeren, en uw vragen over hun producten en diensten beantwoorden.


Datum en locatie
 
Dinsdag 10 januari 2017 in CineMec Utrecht (nabij NS station Leidsche Rijn en langs snelweg A2)

Kosten voor deelname 
€ 195 per persoon  voor begunstigers, € 390 voor niet-begunstigers

Aanmelden 
Via onderstaande knop of via het formulier (PDF) dat u per post of e-mail kunt insturen.

aanmelden