Evenement

Intervisiediner: Samenwerking in de Watercyclus

Utrecht, 22 april 2015

Bijeenkomst georganiseerd door KNW

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het BestuursAkkoord Water (BAW) ondertekend. Doel van het BAW is om doelmatig te blijven zorgen voor veiligheid tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en voldoende zoet water. De visitatiecommissie heeft in december 2014 haar eindoordeel geveld: de partijen gaan in 2020 bijna de beoogde besparingen realiseren.

Meer informatie