Evenement

In gesprek met de markt

Meeting Plaza in Hoog Catherijne, Godebaldkwartier 20 3511DX te UTRECHT, 17 maart 2015

Op 17 maart organiseert het GWW Inkoopplatform (PIANOo, WOW en anderen) de themamiddag 'In gesprek met de markt'. Nadruk van de bijeenkomst ligt op de contacten met de markt in de precontractuele fase.

Doel
Doel van de middag is tweeledig. Enerzijds willen we het inzicht bij overheidsinkopers vergroten in de wijze waarop de 'relatie tussen inkopende overheidsorganisaties en de markt' kan worden onderhouden en geoptimaliseerd. Anderzijds willen we laten zien wat een kwalitatief goede structurele relatie met de markt aan waarde voor uw organisatie kan opleveren. Tijdens de middag zal de relatie zowel vanuit het gezichtspunt van de overheid als vanuit de markt worden belicht.


Onderwerpen tijdens deze middag zijn:
Toelichting hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld. Daarbij zullen, onder andere, marktdagen, structurele contacten met brancheverenigingen en aannemers en het belang van samenwerking met de markt aan de orde komen. Presentatie van de resultaten van een onderzoek van PIANOo naar marktconsultaties.
Ervaringen uit twee marktconsultaties van overheidsorganisaties worden gedeeld.
Vertegenwoordigers van de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland geven inzicht in hetgeen voor hen belangrijk is in de relatie met overheden. Besproken worden vraagstukken als 'hoe kunnen markt en overheid elkaar versterken', 'wat is belangrijk voor de markt in de relatie met de overheid' en 'do's en don'ts' bij marktconsultaties uit het oogpunt van de markt.

Datum en locatie
Datum : 17 maart 2015 van 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Meeting Plaza in Hoog Catherijne, Godebaldkwartier 20 3511DX te UTRECHT

Inschrijven

 

Meer informatie
www.platformwow.nl


Vragen of ideeën?
Mail naar info@platformwow.nl of bel met Ariea Vermeulen (06-52354181) of Kim Hofhuis (06-46382170).