Evenement

Hoe maken we de waterhuishouding in onze bebouwde omgeving klimaatbestendig?

Goes, 23 november 2015

Hevige regenbuien en lange perioden van droogte komen steeds vaker voor. Ook deze zomer was het weer raak. Het is duidelijk dat gemeenten en waterschappen voor een nieuwe uitdaging staan. Met steun van STOWA en Stichting RIONED heeft Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+), het Zeeuwse samenwerkingsverband tussen gemeenten, waterschap en waterbedrijf een werkwijze ontwikkeld voor het versterken van de klimaatbestendigheid van de bebouwde omgeving. Deze werkwzijze willen we graag presenteren aan medewerkers van alle betrokken partijen.

Lees meer