Evenement

Bijeenkomst Watereducatie Arnhem

Arnhem, 28 november 2016

Watereducatie voor jong en oud op kinderboerderijen en in NME Centra

Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. Onze handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. 

Op de kinderboerderijen in Gouda en Zevenbergen worden nu aan de hand van een werkboek stappen gemaakt om met laagdrempelige voorbeelden te laten zien wat bezoekers zelf kunnen doen aan duurzaam leven en waterbeheer. Dit vanuit de gedachte: iedereen is waterbeheerder. De uitvoering is mogelijk door de bijzondere samenwerking met gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, hoveniers, en diverse andere bedrijven. 

We willen het niet bij deze twee locaties laten. Daarom organiseren we met Natuurcentrum Arnhem op maandag 28 november een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.00 uur. 
Noteer het vast in de agenda. Meer informatie over het programma volgt spoedig.


Natuurcentrum Arnhem
Wanneer: Maandag 28 november 2016
Hoe laat: 14.30 - 17.00 uur 

 Watereducatie