Evenement

Bijeenkomst Duurzaamheid WOW

Haarlem, 29 januari 2015

WOW Noord-Holland organiseert op 29 januari een bijeenkomst met het thema Duurzaamheid

Het doel van de dag is om deelnemers handvaten te bieden en echt te laten beleven wat het is om het duurzaamheidproces te integreren in het werk. Vanuit de aanpak duurzaam GWW is gekozen voor een uniforme benadering en een beperkt aantal instrumenten. Op deze dag gaan we met de instrumenten uit deze aanpak aan de slag. Hiervoor zijn een tweetal praktijkcases omschreven:

1. over het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waterkering Den Oever, door Marjoke Hoeve, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)

2. over de aanleg van nieuwe wegen in Noord-Holland door de provincie Noord-Holland

Gedurende de dag krijg je zo antwoorden op vragen als: Hoe stel je duurzaamheidsambities vast voor thema's als leefomgeving, energie of mobiliteit? Hoe zorg je dat win-winsituaties ontstaan? Hoe kun je de duurzaamheidseffecten kwantitatief inzichtelijk maken en hoe kun je energiebesparing in de hele keten stimuleren?

Inspiratie
Daarnaast krijg je tijdens de bijeenkomst ook de nodige inspiratie van een enthousiasmerende key-notespreker. En tijdens twee pitch rondes praten collega's van diverse overheden je graag bij over hun concrete successen op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer