Evenement

Bijeenkomst “Doelmatigheid in de watersector”

Amersfoort, 12 februari 2015

"Doelmatig" is een populaire term in de watersector. Bij Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven wordt er hard gewerkt om de doelmatigheid te verhogen. Dit onder meer door de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Natuurlijk is waterveiligheid anders dan drinkwater en zijn waterketen en watersysteem niet overal te vergelijken. Maar omdat het om één sector gaat ligt het voor de hand dat we goed naar elkaar kijken in onze zoektocht naar doelmatigheid.

KNW Leden gratis, Niet-leden: €25,-

De themagroep Doelmatigheid en Kosteneffectiviteit van KNW wil dit leren van elkaar in de watersector stimuleren. Daarom wordt op 12 februari de bijeenkomst "Doelmatigheid in de watersector" georganiseerd.

Programma


15:30-15:45 Plenair: opening en kennismaking met de themagroep
15:45-16:10 Doelmatigheidsdenken in de energiewereld: Ronald Hopman (commercieel directeur, Dalkia)
16:10-16:55 parallel sessies:
Sessie 1: Doelmatige afvalwaterketen
- Beleidsmatige aspecten: Martijn Klootwijk (elementmanager stedelijk water, gemeente Breda)
- Intrumenteel: Robert van Cleef (eigenaar, Sterk consulting)
Sessie 2: Doelmatige waterveiligheid
- Beleidsmatige aspecten: Harm Kupers (Secretaris-directeur, waterschap Hunze en Aa's)
- Instrumenteel: Jarl Kind (Senior economist, Deltares)
16:55-17:10 Discussie in groepen van 4-6 personen: wat viel op, overeenkomsten, verschillen, leerpunten?
17:10-17:25 Pauze
17:25-17:45 Terugkoppeling discussies
17:45-18:00 Samenvatting en afronding
18:00-18:30 Napraten + klein hapje

Lees meer