Evenement

Bestuurlijke Bijeenkomst Samenwerken aan Water

UTRECHT, 27 oktober 2016

Graag nodigen wij u namens het bestuurlijk overleg ’Samenwerken aan Water’ uit voor de eerstvolgende bestuurlijke bijeenkomst over samenwerking in de waterketen. Bij deze bijeenkomst zijn burgemeesters en wethouders, waterschapbestuurders, directeuren van drinkwaterbedrijven, koepelvertegenwoordigers en vertegenwoordigers vanuit het Rijk aanwezig. De bijeenkomst is bedoeld voor de bestuurlijke trekkers van de 49 regio’s.
 
De afspraken vanuit het Bestuursakkoord Water om stijging van de lasten voor de burger te beperken, hebben in veel regio’s geleid tot een betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zo wordt er geld bespaard door de gezamenlijke uitvoering van taken. Daarnaast komen nieuwe uitdagingen op ons af, zoals de waterkwaliteit en wateroverlast.
 
Wij nodigen u uit om inzichten te delen over de voortgang in de regionale samenwerking en de landelijke thema’s. Hoe gaat het met het gezamenlijk investeren? Bent u al bezig met de gevolgen van de Omgevingswet? Wat gaat goed en wat heeft succes in de gezamenlijke aanpak van de uitvoering? Kortom: Wilt u ervaringen uitwisselen en uw collega bestuurders in de waterketen over het hele land ontmoeten? Kom dan naar de landelijke bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerken aan Water' op 27 oktober aanstaande.
 
Programma
13.30 - 14.00 uur Ontvangst met koffie & thee
14:00 - 14:15 uur Welkom door Jan van Zanen (voorzitter VNG)
14.15 - 14.30 uur ‘Resultaten vanuit de regio’s’ door Hein van Stokkom
(voorzitter kernteam Samenwerken aan Water)
14:30 - 15.00 uur Presentatie door Max Caldas (Olympisch hockey-coach)
15.00 uur Korte pauze
15.10 uur Dialoog, ingeleid door bestuursleden van de koepels
15.55 uur Conclusies
16.00 uur - 16.30 uur Afsluiting met borrel en hapje
 
Lokatie en route
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/stadskantoor/bereikbaarheid/