Evenement

Bestuurlijke bijeenkomst Den Bosch

Den Bosch, 26 juni 2014

De burger wil ook in de toekomst een redelijke prijs voor droge voeten en het verwerken van afvalwater. Recent benadrukte Karla Peijs van de Visitatiecommissie Waterketen dat nog eens. Dat maakt het doel van samenwerking in de afvalwaterketen heel concreet. Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in die samenwerking. Daarom nodigen we u graag uit voor de bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerken aan water’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u op een inspirerende manier hierover van gedachten wisselen. 

Nog even kort de geschiedenis: in het Bestuursakkoord Water (2011) staan afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu beoordeelt de Visitatiecommissie Waterketen hoe de samenwerking vordert. En of de afspraken worden uitgevoerd. Dat doet ze ook om achterblijvende regio’s te stimuleren en ‘best practices’ van voorlopers uit te dragen. Vóór 1 januari 2015 presenteert de commissie haar rapport aan de Tweede Kamer.

Al heel wat gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw en vruchtbaar samen. Daar zijn goede vorderingen in de uitvoering van afspraken over kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Op www.samenwerkenaanwater.nl staan veel ‘best practices’ en goede initiatieven. Maar er zijn ook regio’s die achterblijven. Voor die regio’s dringt de tijd om de doelstellingen te kunnen halen. En in de regio’s waar de samenwerking al best goed gaat, is vaak nóg meer winst te boeken.

Naar de aanmeldpagina

Programma

12.00 uur                      Inloop & broodje

12.30 – 12.45 uur          Welkom door mevrouw H. Roorda, namens de Unie van Waterschappen

12.45 – 13.00 uur          Beschouwende inleiding Breunis v/d Weerd

13.00 – 13.30 uur          Toelichting kernteam op brief visitatiecommissie; Hein van Stokkom en Gert Dekker

13.30 – 13.50 uur          Reacties / interactie

13.50 – 13.55 uur          Vooruitblik op handelingsprespectief

13.55 – 14.10 uur          Pauze

14.10 – 14.50 uur          Hoe nu verder? Discussie met de zaal

14.50 – 15.00 uur          Conclusie & slotwoord: mevrouw I. Adema, namens VNG

15.00 – 16.30 uur          Borrel en napraten

 

Locatie

Stadhuis Den Bosch, Markt 1 te Den Bosch. 

 

 Naar de aanmeldpagina