Evenement

Landelijke Bestuurdersbijeenkomst

Nunspeet, 11 oktober 2018

‘Samenwerken aan water; de finish is niet het einde’

Bannerbestuur

Datum                       
11 oktober 2018

Tijdstip                      
12.30 – 16.15 uur
Aanvang facultatieve excursie 11.00 uur

Locatie                      
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
8071 GJ Nunspeet

Het bestuurlijk overleg Samenwerken aan Water organiseert op 11 oktober de jaarlijkse bestuurdersbijeenkomst over samenwerking in de waterketen. Een bijeenkomst die u niet mag missen als het gaat om samenwerken, kennisoverdracht en netwerken met collega-waterbestuurders van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Namens het bestuurlijk overleg nodigen wij u dan ook graag uit hierbij aanwezig te zijn.

De BAW-afspraken uit 2010/2011 om stijging van de lasten voor de burger te beperken, de kwetsbaarheid te verkleinen en de kwaliteit te verbeteren hebben in veel regio’s geleid tot een betere samenwerking en mooie resultaten tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Tijdens deze samenwerking hebben we ook gemerkt dat er een relatie is met o.a. klimaatadaptatie. Vandaar dat deze bijeenkomst het accent legt op de relatie waterketen en klimaatadaptie en hoe daarbij kansen benut kunnen worden. In 2020 lijkt de finish van deze samenwerking in zicht, maar eigenlijk begint het dan pas. De samenwerking gaat door en verbreedt zich naar andere domeinen, zowel beleidsmatig als operationeel. Daar willen we het 11 oktober graag met u over hebben.

Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden gaat u deze middag met elkaar tijdens een interactieve sessie een verdiepende dialoog aan over de aanpak van wateroverlast en droogte. Maar er wordt ook gesproken over participatie en gerichte acties om de waterkwaliteit te verbeteren. Gastspreker Paul Iske, oprichter en auteur van Instituut voor Briljante Mislukkingen, laat in een pitch zien hoe je ruimte kunt maken om te experimenteren, innoveren en leren. En er is voldoende tijd om te netwerken tijdens de borrel, maar ook tijdens een facultatieve excursie voorafgaand aan het programma. Als u zich voor de excursie opgeeft nemen we u met een bus mee naar wethouder Marije Storteboom in de gemeente Elspeet. U krijgt dan een kijkje in het integraal plan van de gemeente Elspeet om wateroverlast te voorkomen. Een paar elementen uit het plan: afkoppelen en infiltratie bij particulieren, waterbergingen bovenstrooms realiseren, afkoppelen en infiltratie van regenwater in het centrum. We bezoeken onder aanvoering van wethouder Storteboom een aantal projecten die in uitvoering zijn.

 

aanmelden

 

Facultatieve excursie

10.45 uur                                    
Verzamelen in gemeentehuis Nunspeet om vandaaruit per bus te vertrekken

11.00 – 12.30 uur                        
Facultatieve excursie Elspeet


Programma

12.30 – 13.30 uur                        

Ontvangst met lunch in gemeentehuis Nunspeet

13.30 uur                                    

Plenaire bijeenkomst in raadszaal

Welkom door burgemeester Breunis van de Weerd 

13.45 uur                                    

Presentatie landelijke co-voorzitter Samenwerken aan Water en pitches door watertrainees

14.00 uur                                    

Gastspreker Paul Iske, ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’

14.30 uur                                    

Pauze

14.50 uur                                    

Interactieve sessies ‘Worldcafé’ 

16.10 uur                                    

Plenaire afsluiting 

16.15 – 17.00 uur                        

Afsluitende borrel

aanmelden

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de organisatie?

Neem dan contact op met:

Miranda van Praet 
adviseur communicatie
Samenwerken aan Water

amp.van.praet@breda.nl
T (076) 529 30 68  / 06 129 95 265