Evenement

Bijeenkomst Bestuurders Waterketen

Amsterdam, 4 oktober 2019

‘Samenwerken aan water; deep dive sessions’

Deep Dive _Ams

Datum                       
Vrijdag 4 oktober 2019 

Tijdstip                      
12.30 – 17.00 uur 

Locatie                      
Tolhuistuin 
IJpromenade 2, Amsterdam 
aan het IJ tegenover station Amsterdam CS

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken in heel Nederland intensief samen aan de drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering binnen het Bestuursakkoord Water. We hebben hiertoe vanaf 2020 de volgende doelen gesteld: kostenbeheersing, kwetsbaarheidsvermindering en kwaliteitsverhoging. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen binnen handbereik. In oktober 2018 zijn daarom aanvullende doelen gesteld op het gebied van kwetsbaarheid, data en informatie, gegevensbeheer, overstromingen en de Omgevingswet.

Het diepere accent ligt in de komende periode vooral op het aanpakken van de aanvullende doelen. Om die reden vragen wij zowel de bestuurlijke als ambtelijke trekkers in de regio’s om de middag van 4 oktober 2019 vrij te houden in de agenda. Op deze dag zullen wij ons in Amsterdam laten inspireren en samen dieper ingaan op de toekomst van de samenwerking in de waterketen. Op deze bijzondere dag bent u van harte uitgenodigd om met elkaar een duik te nemen in de aanvullende doelen in het bestuursakkoord en kunt u kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen. 

aanmelden


________

Programma 

12.15 - 13.00 uur         Ontvangst met lunch in Staalzaal van Tolhuistuin

13.00 uur                     Opening dor dagvoorzitter Peter Derk Wekx, co-voorzitter kernteam Samenwerken aan Water    

13.05 uur                     Welkom door dijkgraaf G. van den Top, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

13.10 uur                     Gastspreker cabaratier, presentator Dolf Jansen

13.45 uur                     Workshops: 

                                   1. Thema: Data en informatie

                                   2. Thema: Leren van verdergaande samenwerking(splannen)

14.30 uur                     Pauze / op de boot

14.45 uur                     Vertrek boot naar de excursie 'Amsterdam Rainproof'

15.05 uur                     Aankomst Marineterrein voor bezoek 'Amsterdam Rainproof'

15.55 uur                     Retourvaart en bedankwoord Breunis van de Weerd namens VNG

16.15 uur                     Afsluitende borrel

 

aanmelden

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de organisatie?

Neem dan contact op met:

Miranda van Praet 
adviseur communicatie
Samenwerken aan Water

amp.van.praet@breda.nl
T (076) 529 30 68  / 06 129 95 265