Evenement

Bestuurdersbijeenkomst

Gouda, 26 oktober 2017

- Alleen voor genodigden -

SAVE THE DATE
BESTUURDERSBIJEENKOMST ’SAMENWERKEN AAN WATER’

Donderdag 26 oktober 2017 | 12.30 - 16.00 uur
Lcoatie: Stadhuis, Gouda     

De afspraken om stijging van de lasten voor de burger te beperken hebben in veel regio’s geleid tot een betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Daarnaast wordt er al volop samengewerkt op het gebied van klimaatadaptatie.
 
Graag nodig ik u namens het kernteam ’Samenwerken aan Water’ uit voor de eerstvolgende bestuurdersbijeenkomst over samenwerking in de waterketen. Bij deze bijeenkomst zijn gemeentelijke bestuurders, bestuurders van waterschappen en directieleden van drinkwaterbedrijven aanwezig.  

Tijdens de bijeenkomst gaat u aan de hand van een aantal concrete voorbeelden met elkaar een verdiepende dialoog aan over de aanpak van wateroverlast en droogte, participatie, gerichte acties om de waterkwaliteit te verbeteren en de implementatie van de Omgevingswet. 
 
Wilt u ervaringen uitwisselen en uw collega bestuurders in de waterketen ontmoeten en verdere stappen zetten? Kom dan naar de landelijke bijeenkomst ‘Samenwerken aan Water' en noteer 26 oktober van 12.30 tot 16.00 uur alvast in uw agenda.

Hartelijke groet,

Martijn Klootwijk
Voorzitter Werkgroep ondersteuning
Samenwerken aan Water